Quy trình thủ tục đưa đoàn ra
 

Quy trình thủ tục đưa đoàn ra

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Quản lý KH và HTQT, trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ: Km 6 - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính

Thời hạn giải quyết

25 ngày trước khi đoàn xuất cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các cá nhân, đơn vị ra nước ngoài công tác phối hợp với Phòng QLKH & HTQT để lập hồ sơ đoàn ra.

Bước 2: Phòng Quản lý KH và HTQT tham mưu lập hộ sơ nộp các cơ quan quản lý cấp tỉnh theo quy định.

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ  gồm:

1. Thư mời đi nước ngoài (bản sao).

2. Các giấy tờ khác có liên quan (bản sao): Hộ chiếu, kế hoạch công tác tại nước ngoài

(Trường hợp văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra Tiếng Việt)

Số lượng bộ hồ sơ

03 bộ

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

QĐ số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các yêu cầu điều kiện

 

File đính kèm