Vai trò của Trường Đại học Tân Trào với sự phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020 theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011
 
Ngày 09/6/2021, Tinh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XV. Để khẳng định vai trò của Trường Đại học Tân Trào đối với những thành tựu phát triển nguồn nhân lực, nhất là chất lượng cao của tỉnh Tuyên Quang, Trường ĐHTT đã có báo cáo tham luận tại Hội nghị. Với những kết quả thực hiện của Trường ĐHTT trong suốt hai nhiệm kỳ đại hội và hai giai đoạn của Nghị quyết số 02 đối với sự phát triển của chính ĐHTT và sự đóng góp của ĐHTT với tỉnh Tuyên Quang, Trường ĐHTT đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Xin mời các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, người làm việc, người học của Trường ĐHTT và các bạn quan tâm đến Nhà trường xem Báo cáo tham luận (rút gọn) tại Hội nghị để hình dung sự phát triển của Trường ĐHTT trong 10 năm qua và tự hào về sự đóng góp của Nhà trường vào sự phát triển của nguồn nhân lực nói riêng, kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực nói chung, cũng như hệ thống các trường đại học trong cả nước.

Nội dung gửi kèm trong file:  /media/files/Tham-lu%E1%BA%ADn-NQ02-(t%C3%B3m-t%E1%BA%AFt)(3).pdf

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức