Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tân Trào tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)
 
Trong những ngày vừa qua, toàn thế cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tân Trào đã tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Tuyên Quang. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương, đất nước; cổ vũ quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân dân xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

Cuộc thi được chia thành 2 đợt: Đợt 1 - Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 15/9/2021; Đợt 2 - Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 30/9/2021.

Người tham gia trực tiếp trả lời câu hỏi tại phần mềm trực tuyến Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (http://tuyenquang.dcs.vn); cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (http://tuyenquang.gov.vn); Báo Tuyên Quang điện tử (http://baotuyenquang.com.vn). Mỗi người dự thi được thực hiện làm và gửi bài thi không quá 05 lần/đợt thi. Mỗi đợt gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu hỏi dự đoán số lượt người trả lời đúng tất cả 15 câu hỏi trắc nghiệm.

Kết thúc đợt thi thứ nhất, Trường Đại học Tân Trào có trên 300 lượt Cán bộ, giảng viên tham gia cuộc thi. 

Hình ảnh cán bộ, giảng viên Nhà trường tham gia thi trực tuyến 

TQU Media