MV đạt giải xuất sắc của sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong cuộc thi "Sinh viên hát mãi bản hùng ca" phát trên VTV1