Nhân viên công tác xã hội là ai?
 
Nhân viên công tác xã hội là người hoạt động chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục nhà nước, tư nhân và phi chính phủ. Họ tham gia làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giáo dục sức khỏe, giáo dục đặc biệt, phổ biến kiến thức pháp luật, kinh tế, truyền thông chính sách xã hội, môi trường và dân số và tham gia nghiên cứu và đào tạo nhân lực công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục.

Với kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập họ có thể hỗ trợ thân chủ giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Nhân viên công tác xã hội còn có thể cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi; trung tâm giáo dục cộng đồng, trường học, bệnh viện.

Nhân viên công tác xã hội sẽ hỗ trợ, tham gia cùng người yếu thế, cộng đồng giải quyết các xung đột nhóm, mâu thuẫn các giá trị và trợ giúp phổ biến chính sách xã hội...dựa trên cơ sở nâng cao năng lực tự chủ cho chính họ.

Hiện tại, nhu cầu nhân lực về công tác xã hội rất cao, Học sinh tốt nghiệp THPT có thể học ngành Công tác xã hội ở nhiều trường khác nhau trong cả nước trong đó có Trường Đại học Tân Trào, trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, với đội ngũ giảng viên có trình độ cao, luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và tạo những cơ hội học tập tốt nhất cho người học.

 

TS. Mã Ngọc Thể - Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội