Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022
 
Sáng ngày 6/1/2022, Trường Đại học Tân Trào long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường

Đại biệu dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 dù chịu những ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid - 19, nhưng với tinh thần chung sức, đồng lòng, tập thể Trường Đại học Tân Trào đã nỗ lực vượt qua và đảm bảo chất lượng các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác trong điều kiện thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid-19.

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm 2021 của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường, trong đó có công tác chính trị, tư tưởng, công tác quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô vào sản xuất các giống cây trồng chất lượng, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, tổ chức cán bộ, tài chính, quản lý sinh viên, công tác đoàn thể và các công tác khác,… Nhìn chung, cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích nổi bật đáng được biểu dương.

Song bên cạnh những thành quả đã đạt được, Phó Giáo sư cũng đề cập một số điểm còn hạn chế trong các hoạt động của Nhà trường, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này. Đặc biệt,  PGS.TS. Nguyễn Bá Đức đã phân tích, chỉ rõ bối cảnh, những cơ hội, thách thức, những thuận lợi, khó khăn của Nhà trường trong thời gian tới và đề ra mục tiêu phát triển Nhà trường trong năm 2022.

PGS. TS Nguyễn Bá Đức -  Hiệu trưởng Nhà trường Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo: Báo cáo công tác tài chính năm 2021; Báo cáo thực hiện Cam kết giữa Công đoàn và Nhà trường; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm  2021.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động tham dự hội nghị đã thảo luận về nội dung các bản báo cáo được trình bày tại Hội nghị. Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến về vấn đề cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, quy chế chi tiêu nội bộ, vấn đề đổi mới hoạt động trong công tác dạy và học; đề xuất hoạt động cho năm 2022 để nâng cao chất lượng đào tạo; tuyển sinh, hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác quản lý học sinh, sinh viên... 

Đại biểu trao đổi, để xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung uỷ viên Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023. Đồng chí Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch Công đoàn trường, Phó phòng Hành chính quản trị đã trúng cử. 

Đại biểu  bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022; Ký kết cam kết giữa Công đoàn với Chính quyền thống nhất những nội dung nêu trong Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022 và các Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị. 

Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường ký Biên bản cam kết giữa Công đoàn và Nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Tân Trào năm 2022 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của cán bộ, viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 

TQU Media