Khối thi đua Văn hóa xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2022
 
Thực hiện chương trình công tác năm, ngày 7/1/2022, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị do Trường Đại Học Tân Trào - đơn vị Thường trực Khối thi đua năm 2021 chủ trì.

Dự Hội nghị có đại diện 9 cơ quan, đơn vị trực thuộc cụm thi đua; Tham dự Hội nghị, Trường Đại Học Tân Trào có PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Khải Hoàn, TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Đại biểu dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Tổng hợp tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2021 của Khối. 

Theo đó, trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được các cơ quan trong Khối xây dựng nội dung kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, sát thực; Chủ động tham mưu với HĐND, UBND tỉnh, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trong sự nghiệp phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, phát thanh truyền hình, lao động việc làm, bảo hiểm xã hội... 

Báo cáo cũng chỉ ra những ưu điểm trong thực hiện nhiệm vụ của 9 đơn vị trực thuộc Khối trong năm 2021 cũng như những hạn chế cần khắc phục để trong năm 2022 hoạt động của khối đạt hiệu quả tốt hơn. 

TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận dự thảo báo cáo; biểu tổng hợp điểm thi đua năm 2021. 

Đại biểu thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị cũng tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 và đề xuất hình thức khen thưởng các đơn vị trong Khối. 

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, đại diện đơn vị thường trực Khối đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội tỉnh. 

PGS.TS Nguyễn Bá Đức trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đúa Khối năm 2020
Hội nghị đã thống nhất bàn giao Thường trực Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2022 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang; Đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022. 

Đại diện Trường Đại học Tân Trào Bàn giao Thường trực Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2022 cho Đại diện Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

TQU Media