10 gương mặt sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Tân Trào
 
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam 9/1 (1950 - 2022), TQU xin giới thiệu 10 sinh viên tiêu biểu được vinh danh sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.

1. Dương Thị Kim Sáng.

Những thành tích nổi trội: 

+ Điểm rèn luyện năm học 2020 - 2021 đạt: 97, xếp loại: Xuất sắc.                

+ Điểm trung bình năm học 2020 - 2021 đạt: 3.86 , xếp loại: Xuất sắc.
+ Được nhận giấy khen của Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021.

+ Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam về có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên nhiêm kỳ 2018 - 2021.                                          

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ trính trị về học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.                                                

+ Giấy khen của Đoàn trường Đại học Tân Trào đã có thành tích trong phong trào sáng tạo trẻ năm 2020 - 2021.           + Giấy khen của Đoàn trường Đại học Tân Trào đã có thành tích trong tháng thanh niên năm 2021.                                 + Giấy khen của Đoàn trường Đại học Tân Trào đã có thành tích tròn chiến dịch Mùa hè xanh năm 2021.                     + + Chứng nhận của Đoàn trường Đại học Tân Trào Đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2020 - 2021.                                                                  

+ Chứng nhận của Hội sinh viên trường Đại học Tân Trào tham gia dạy học tiếng Anh miễn phí cho học sinh năm học 2020 - 2021.                                                              

+ Chứng nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020 - 2021.                                                              

+ Chứng nhận của Hội sinh viên trường Đại học Tân Trào tham gia chương trình giao lưu văn hóa Việt - Lào năm 2021

2. Hoàng Bích Ngọc

Những thành tích nổi trội: 

+ Kết quả điểm rèn luyện năm học 2020 - 2021 đạt: 95 điểm, xếp loại : Xuất Sắc

+ Đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021

+ Kết quả điểm học tập năm học 2020 - 2021 đạt: 3, xếp loại: Giỏi                                  

+ Giấy khen của đoàn khối các cơ quan tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 

+ Được khen trưởng trong kỳ thực tập 1 tại trường tH Trường Thành.

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2020-2021

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kì 2018 - 2020

3. Lại Minh Chiến

+ Điểm trung bình năm học 2020 - 2021 đạt: 98.5, xếp loại: Xuất sắc.          

+ Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021               

+ Điểm học tập trung bình năm học 2020- 2021 đạt: 3.79, xếp loại: Xuất sắc

+ Đạt danh hiệu Thanh niên khỏe cấp trường năm 2020 - 2021    

+ Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã có thành tích Xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2021                  

+ Giấy khen của Đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021.                  

+ Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2021                                              

4. Trần Hương Giang

+ Kết quả điểm rèn luyện năm học 2020-2021 đạt 94 điểm, xếp loại: Xuất sắc.  

+ Đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021

+ Kết quả điểm học tập năm học 2020-2021 đạt: 3,66, xếp loại : Xuất sắc            

+ Có 01 bài báo đăng trong kỷ yếu  "Hội thảo khoa học Quốc tế, các nhà khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu, lân thứ nhất"   + Đạt danh hiêu "Thanh niên khỏe cấp trường năm 2020-2021"                  

+ Đạt giải Nhì nội dung thi Bóng chuyền hơi nữ năm học 2020 -2021

+  Giấy khen của Đoàn sinh viên trường Đại học Tân Trào đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021                                                                                              

+ Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm hoạc 2020-2021                                                                                         + Đạt giải Ba (tập thể) cuộc thi: " Trường Đại học Tân Trào trong tôi" năm 2021.                                                         

5. Nguyễn Đức Hiển

+ Điểm trung bình năm học 2020 - 2021 đạt: 93.5, xếp loại: Xuất sắc                      

+ Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2020-2021 

+ Điểm trung bình năm học 2020 - 2021 đạt: 3.81, xếp loại: Xuất sắc                              

+ Đạt giải Ba môn Trắc nghiệm tại cuộc thi Olympic Vật lí sinh viên Toàn quốc lần thứ 23 năm 2021                                 + Đạt giải nhì môn Thí nghiệm tại cuộc thi Olympic Vật lí sinh viên Toàn quốc lần thứ 23 năm 2021                                     +  Đạt giải Nhì nội dung thi chạy ngắn 100m năm học 2020-2021                   

+ Giấy khen của đoàn trường Đại học Tân trào đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

+ Giấy khen của Đoàn trường Đại học Tân Trào đã có thành tích xuất sắc trong  Tháng Thanh niên năm 2021           

+ Giấy khen của Đoàn trường đã  có thành tích trong phong trào Sáng tạo trẻ năm học 2020-2021                                    + Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020 - 2021                                                 

+ Giấy chứng nhận đã tham gia Chương trình dạy học Tiếng Anh miễn phí cho học sinh  năm học 2020-2021                     

6. Chu Lê Khánh Linh

+  Điểm trung bình năm học 2020 - 2021 đạt: 98, xếp loại: Xuất sắc.                    

+ Đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2021.                                                    

+ Điểm trung bình năm học 2020 - 2021 đạt: 3.37, xếp loại: Giỏi.                                                                                 

+ Đạt giải 3 giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 – 2021 cấp trường  với đề tài Giáo dục giá trị sống cho học sinh lớp 5 Trường tiểu học Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.  Được cộng 0,15 vào kì 2 của năm học 2020 - 2021.

+ Đạt danh hiệu "Thanh niên khỏe cấp trường năm học 2020 - 2021".

+ Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2019 - 2020 (Ngày 04.01.2021).                                                   

+ Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020 - 2021.                                                                                 

+ Giấy khen của Hội sinh viên trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kì 2018 - 2020 ngày 21/1/2021.       

+ Giấy khen của Đoàn thanh niên trường Đại học Tân Trào đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh nhiên năm học 2020 - 2021.                                                                      

+ Giải 3 cuộc thi ảnh và video "Trường Đại học Tân Trào trong tôi" của lớp ĐHTH K6.                                                          + Giấy khen của Đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2020 - 2021.     + Giấy chứng nhận đã tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện năm học 2020- 2021.                                                          

7. Bùi Mai Hương

+ Kết quả điểm rèn luyện năm học: 2020 - 2021 đạt: 92 điểm, xếp loại xuất sắc 
+ Đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021
+ Kết quả điểm học tập kì 2 năm học 2020 - 2021 đạt:  3.72, xếp loại xuất sắc
+ Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt Giải nhất cấp trường (năm học 2020-2021)                            

+ Có 01 bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, số 18, tr. 83-89.              
+ Có 01 bài báo đăng trên Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 236, tr. 25-27.               
+ Có 01 bài báo đăng trên Hội thảo khoa học Quốc tế  các nhà khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu, Hội sinh viên Việt Nam
+ Đạt danh hiệu "Thanh niên khỏe cấp trường năm 2020-2021" 

+ Giấy khen Đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ( Năm học 2020-2021)       + Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt Giải nhất cấp trường (năm học 2020-2021)                             
+  Giấy khen của đoàn trường Đại học Tân Trào đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2020-2021      
+ Giấy chứng nhận đã tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện năm học 2020-2021
+ Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm hoạc 2020-2021   
+ Được khen trưởng trong kỳ thực tập 1 tại trường TH Trường Thành.

8. Triệu Quang Linh

+ Kết quả điểm rèn luyện năm học 2020-2021 đạt 97 điểm, Xếp loại: xuất sắc                      

+ Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

+ Kết quả điểm học tập năm học 2020-2021: 3,41   Xếp loại : Giỏi 

+ Đạt danh hiêu "Thanh niên khỏe cấp trường năm 2020-2021".         

+ Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021.                      

+ Giấy chứng nhận Thanh niên làm theo lời Bác.                                                                                              

+ Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm hoạc 2020-2021                                                                                        

+ Đạt giải Ba (tập thể) cuộc thi: " Trường Đại học Tân Trào trong tôi" năm 2021.                                    

+  Có bài báo được đăng lên Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế.             

9. Nguyễn Thị Huyên

+ Điểm trung bình năm học 2020 - 2021 đạt: 89, xếp loại: Giỏi.                      

+ Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2020 -  2021                              

+ Điểm trung bình năm học 2020-2021 đạt: 3.6, xếp loại: Xuất sắc.                              

+ Đạt giải Ba môn Trắc nghiệm tại cuộc thi Olympic Vật lí sinh viên Toàn quốc lần thứ XXIII năm 2021                    

+ Đạt giải Khuyến Khích môn  Giải bài tập tại cuộc thi Olympic Vật lí sinh viên Toàn quốc lần thứ XXIII năm 2021             + Giấy khen Đạt giải Nhì nội dung thi Chạy ngắn 100m nữ năm học 2020 - 2021 

+ Chứng nhận Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020 - 2021           

+ Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020 - 2021                

+ Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "sáng tạo trẻ" năm học 2020 - 2021

10. Ma Phương Loan

+ Điểm trung bình năm học 2020 - 2021: 96 , xếp loại: Xuất sắc.                        

+ Điểm trung bình năm học 2020 - 2021: 3,44, xếp loại: Giỏi                      

+ Được khen thưởng giấy khen sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và Hội năm học 2020 - 2021.             

+ Đạt giải khuyến khích cuộc thi nhảy dân vũ năm 2019                      

+ Giấy chứng nhận:'Hiến máu tình nguyện "