Trường Đại học Tân Trào tham dự Hội thảo Khoa học ''Chính sách thúc đẩy Hội nhập quốc tế trong giáo dục - đào tạo''
 
Chiều ngày 29/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo trực tuyến ''Chính sách thúc đẩy Hội nhập quốc tế trong giáo dục - đào tạo''. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội thảo.

Hội thảo do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực (VPHĐQGGDPTNL)  và Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Tham dự Hội thảo về phía Trường Đại học Tân Trào có TS. Vũ Quỳnh Loan, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế; Phòng Quản lý sinh viên và các cá nhân có báo cáo tham luận tại hội thảo.

 Trường Đại học Tân Trào tham gia hội thảo dưới hình thức trực tuyến

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho Đề án "Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030" và dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trường Đại học Tân Trào tham gia hội thảo với tham luận do VPHĐQGGDPTNL đặt hàng về "Phát triển hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế tại các trường Đại học, Cao đẳng địa phương, kinh nghiệm từ Trường Đại học Tân Trào". Trong báo cáo tham luận, nhóm tác giả đã đưa ra 6 bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế; đồng thời khuyến nghị về giải pháp chính sách nhằm tăng cường trao đổi sinh viên quốc tế đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với UBND tỉnh quản lý các trường cao đẳng, đại học địa phương và đối với các trường cao đẳng, đại học địa phương trong cả nước.

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh vai trò của hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, thể hiện nhất quán với chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội thảo

Thứ trưởng cũng đề nghị VPHĐQGGDPTNL và các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học trong hội thảo để hoàn thiện dự thảo Chiến lược và Đề án "Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030". Cùng với đó, các đại biểu tiếp tục gửi góp ý về cho ban tổ chức để thu thập thành tài liệu cho thời gian tới.

TQU media