Nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và kỹ năng số cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022
 
Nhằm giúp cho các sinh viên đang nghiên cứu khoa học có thêm kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số liệu, phục vụ việc nghiên cứu, xử lí số liệu khi làm các bài báo, nghiên cứu đề tài khoa học. Căn cứ công tác Đoàn thanh niên – Hội sinh viên năm học 2021- 2022; Ban chấp hành Đoàn – Hội Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Chương trình tập huấn “Nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và kỹ năng số cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022”.

Tham gia chương trình có Ths. Hoàng Anh Đào - Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh cùng đông đảo sinh viên các khoa và sinh viên đang thực hiện NCKH.

Tại chương trình, đoàn viên, sinh viên được nghe chia sẻ của Ths. Hoàng Anh Đào về các thông tin khái quát khi thực hiện chuyển đổi số, những thách thức với giới trẻ trong công cuộc chuyển đổi số.

Theo đó đoàn viên, sinh viên cần chủ động nghiên cứu, nắm bắt kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết, tự trang bị kiến thức, nghiên cứu, xây dựng khả năng làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm hiệu quả, khai thác và ứng dụng thông tin vào cuộc sống.

Qua chương trình các bạn đoàn viên, sinh viên hiểu rõ hơn các kĩ thuật chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của mỗi sinh viên trong quá trình nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình: