CLB Nghiên cứu Trẻ tham gia Hội thảo ''Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới Giáo dục và Đào tạo''
 
Sáng ngày 21/11/2021, CLB Nghiên cứu trẻ - Trường Đại học Tân Trào đã tham gia Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 với chủ đề: “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới Giáo dục và Đào tạo” do Ủy ban Văn hóa - Giáo dục (VHGD) của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban VHGD của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn; cùng lãnh đạo Ủy ban VHGD của Quốc hội, Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý đến từ viện nghiên cứu, Sở GDĐT, cơ sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ văn hoá học đường chính là vấn đề quan trọng thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, những con người có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế. Đây là nhiệm vụ cấp bách và rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống, xã hội trong đó có Giáo dục và Đào tạo.

CLB Nghiên cứu trẻ tham gia hội thảo với 02 báo cáo được in trong Kỷ yếu Hội thảo bao gồm:

1. "Ảnh hưởng của mạng xã hội đến văn hóa ứng xử, lối sống của sinh học sinh phổ thông" - Nhóm tác giả: Đoàn Thị Thu Huyền, Lý Thị Vân Chinh.

2.  "Ứng xử văn hóa học đường nhìn từ góc độ ngôn ngữ học xã hội" - Nhóm tác giả: Lý Thị Vân Chinh, Đoàn Thị Thu Huyền.

Hình ảnh tại buổi Hội thảo

Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, qua buổi tham dự Hội thảo, các thành viên trong CLB Nghiên cứu trẻ đã nắm bắt thêm thông tin từ thực tiễn đang diễn ra tại các trường học hiện nay, thực trạng ứng xử văn hóa trong và ngoài môi trường học đường. Từ đó định hướng cho bản thân mục tiêu để góp phần phát triển quy tắc ứng xử cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

Tin bài: Lý Thị Vân Chinh, Trần Hương Giang; Ảnh: Đoàn Thị Thu Huyền