Danh sách sinh viên hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

 (Kèm theo Quyết định số 540/QĐ-ĐHTTr ngày 19 tháng 07  năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Hà Thị Thảo

7/9/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

2

La Thị Thúy Hiền

9/1/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

3

Nguyễn Cẩm Vân

16/3/1999

ĐH T.học B K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

4

Hoàng Khánh Linh

9/9/1999

ĐH T.học B K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

5

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

1/12/2000

CĐ T.học K18-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

6

Đinh Kim Bình

14/4/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

7

Nguyễn Thanh Mai

28/3/1986

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

8

Phạm Thị Hà Trang

28/11/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

9

Nguyễn Thị Thanh Xuân

26/10/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

10

Hoàng Thị Miền

12/6/1999

ĐH CTXH K17-21

Khoa TLGD&CTXH

Giỏi

11

Ứng Xuân Tùng

30/6/1999

ĐH QTDVDLLH K17-21

Khoa Văn hóa – Du lịch

Giỏi

12

Trần Ngọc Huyền

5/4/1999

ĐH QTDVDLLH K17-21

Khoa Văn hóa – Du lịch

Giỏi

13

Nguyễn Thị Huế

15/4/1999

ĐH Kế Toán A K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Xuất sắc

14

Nguyễn Thế Thắng

15/1/1999

ĐH Kế Toán A K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Xuất sắc

15

Hà Lâm Anh

8/8/1999

ĐH Kế Toán B K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

16

Lý Thị Khuê

25/9/1999

ĐH Kế Toán B K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

17

Hoàng Thị Yến

10/5/1999

ĐH Kế Toán B K17-21

Khoa Kinh tế & QTKD

Giỏi

 

(Ấn định danh sách gồm có 17 sinh viên)