03 giảng viên của Trường Đại học Tân Trào được tặng bằng ''Lao động sáng tạo''
 
Bằng “Lao động sáng tạo” năm 2022 là sự ghi nhận, khen thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến của cán bộ, viên chức trong lao động sản xuất, góp phần hiệu quả xây dựng quê hương, đất nước. Năm 2022, Trường Đại học có các đồng chí: Cao Tuấn Anh, Trần Đức Đại và Hoàng Thị Lệ Thương vinh dự được nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Võ Công Thành – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh lên trao Bằng Lao động sáng tạo cho đoàn viên công đoàn của Trường Đại học Tân Trào 

Các cá nhân của Trường Đại học Tân Trào được tặng bằng “Lao động sáng tạo” năm 2022 là những cán bộ, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học; có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

 

TS. Cao Tuấn Anh - Trưởng Khoa Khoa học cơ bản với giải pháp sáng kiến "Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp tán xạ Ramam tăng cường bề mặt cho lĩnh vực an toàn thực phẩm"

TS. Trần Đức Đại  - Trưởng Bộ môn Y Dược học cơ sở, Y học lâm Sàng, Khoa Y Dược, Trường Đại học Tân Trào Là tác giả chính đề tài: “Nghiên cứu tạo chế phẩm kháng viêm từ lá cây vú bò (Ficus hirta vahl.) thu hái tại Tuyên Quang”

TS. Hoàng Thị Lệ Thương - Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản với giải pháp sáng kiến "Nghiên cứu, tuyển chọn chủng nấm men để ứng dụng vào sản xuất rượu brandy từ quả dứa"

Bằng “Lao động sáng tạo” là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng hằng năm cho cá nhân là cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn và đạt tiêu chí về đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp được ứng dụng vào thực tế mang lại giá trị khoa học và thực tiễn.