Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 'Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới' được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu xếp loại xuất sắc
 
Ngày 11/1/2023, tại Trường Đại học Tân Trào, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Hội đồng chuyên ngành tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học “Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới” do TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào làm Chủ nhiệm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Vũ Quỳnh Loan -  Chủ nhiệm đề tài cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghiên cứu theo yêu cầu đề ra. Tiến sĩ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến về nội dung để có những điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn về đề tài. 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu 

Đề tài nghiên cứu khoa học “Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới” được thực hiện  từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 1 năm 2023. Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về du lịch và truyền thông, vai trò của các phương tiện truyền thông mới đối với phát triển du lịch; thực trạng hiệu quả truyền thông, quảng bá du lịch Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2021; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới; thực nghiệm các hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới. 

Sau hơn 2 năm triển khai, đề tài đã sử dụng một số phương tiện truyền thông mới như Facebook, Google, Youtube, website, app du lịch nhằm truyền tải các thông điệp, thông tin, giá trị du lịch nổi bật và sản phẩm du lịch đặc sắc của Tuyên Quang tới du khách trong và ngoài nước một cách hiệu quả. Từ đó, trực tiếp thu hút khách du lịch đến Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Tuyên Quang từng bước phát triển và bứt phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đặc biệt, đề tài đã xây dựng được demo ứng dụng Amazing Tuyên Quang (sản phẩm mới vượt chỉ tiêu của đề tài) với tiềm năng là ứng dụng hữu hiệu không chỉ trong truyền thông du lịch Tuyên Quang tới du khách mà còn rất hữu dụng trong đào tạo đại sứ du lịch của tỉnh, đào tạo nhân lực cho ngành du lịch; hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp làm du lịch.

Nhà báo, nhà Nghiên cứu văn hóa Lê Văn Thao - trưởng nhóm Enter Vietnam, đơn vị hợp tác với nhóm nghiên cứu - trình bày demo ứng dụng Amazing Tuyên Quang

Giao diện phần mở đầu của ứng dụng Amazing Tuyên Quang

Đề tài cũng biên soạn sách chuyên khảo: Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông mới trong marketing du lịch Tuyên Quang" làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến quảng bá du lịch bằng các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là du lịch Tuyên Quang. Cuốn sách cũng rất hữu dụng trong công tác đào tạo cho sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch của Trường Đại học Tân Trào cũng như người học quan tâm khác. 

Hình ảnh Hội đồng làm việc tại buổi nghiệm thu 

Thành viên hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng với nhóm nghiên cứu

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi về những kết quả nghiên cứu và các đóng góp mới của đề tài, giúp hoàn thiện đề tài về mặt khoa học cũng như khả năng áp dụng thực tiễn.

Kết luận tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao về những kết quả mà đề tài “Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới ”đã đạt được; Đề tài có tính khoa học và tính ứng dụng cao, thành công của đề tài một lần nữa khẳng định chất lượng nghiên cứu khoa học cũng như năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tân Trào. 

Buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài "Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới' thành công tốt đẹp. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá và thông qua với 7/7 phiếu xếp loại Xuất sắc.