Hơn 90% sinh viên Đại học Tân Trào có việc làm sau khi tốt nghiệp
 
Trường Đại học Tân Trào vừa tiến hành khảo sát tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Theo đó, có hơn 90% sinh viên tốt nghiệp năm 2021 đã được các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau với thu nhập ổn định.

Sinh viên theo học khối ngành Nông lâm nghiệp tìm hiểu thực tế tại vườn ươm nhà trường.

Tỷ lệ sinh viên hệ đại học, cao đẳng tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường chiếm 92,5%; sinh viên có việc làm đúng và liên quan đến ngành đào tạo chiếm 98%. Trong đó, sinh viên tốt nghiệp các ngành có tỷ lệ xin được việc làm ngay đạt cao là: Giáo dục tiểu học đạt 95,45%, Giáo dục mầm non đạt 92,19%, Kế toán đạt 90%, Công tác xã hội đạt 85,91% ... với mức thu nhập trung bình từ 5 triệu đồng/tháng trở lên.

Kết quả trên cho thấy việc triển khai, thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ sinh viên sau khi ra trường, hoạt động liên kết, kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả cao. Cùng với đó, việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, mở các mã ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường, xã hội hiện nay đã góp phần nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm.

Báo Tuyên Quang