Họp chuyên môn, Bốc thăm thi đấu Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, năm 2020
 
Sáng ngày 29/11/2020 tại Trường Đại học Tân Trào, Ban tổ chức giải Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, năm 2020 đã tổ chức họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu các nội dung của giải.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang tổ chức, có 38 đơn vị đăng ký tham gia (Trong đó 30 đơn vị là Trung học Phổ thông; 7 phòng Giáo dục và Đào tạo của các huyện, thành phố và Trường Phổ thông Tuyên Quang). Lịch thi đấu các môn thi diễn ra từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 tại Trường Đại học Tân Trào cụ thể:

Ngày

Thời gian

Môn thi

Địa điểm tổ chức thi đấu

Ghi chú

30/11/2020

Buổi sáng

 

7 giờ 30 -

11 giờ 30

 - Cầu lông THCS (2 lứa tuổi);   Cầu lông THPT

Nhà thi đấu TDTT

 

 - Bóng đá cấp Tiểu học và THCS

Khu vực sân Bóng đá

 

Buổi chiều

13 giờ 30 -

17 giờ 30

 - Cầu lông THCS (2 lứa tuổi);   Cầu lông THPT

Nhà thi đấu TDTT

 

 - Bóng đá cấp Tiểu học và THCS

Khu vực sân  Bóng đá

 

01/12/2020

Buổi sáng

 

7 giờ 30 -

11 giờ 30

 - Cầu lông THCS (2 lứa tuổi);   Cầu lông THPT

Nhà thi đấu TDTT

 

 - Bóng đá cấp Tiểu học và THCS

Khu vực sân  Bóng đá

 

Buổi chiều

13 giờ 30 -

17 giờ 30

 - Cầu lông THCS (2 lứa tuổi);   Cầu lông THPT

Nhà thi đấu TDTT

 

 - Bóng đá cấp Tiểu học và THCS

Khu vực sân Bóng đá

 

02/12/2020

Buổi sáng

 

7 giờ 30 -

11 giờ 30

 - Cầu lông THCS (2 lứa tuổi);   Cầu lông THPT

Nhà thi đấu TDTT

 

 - Điền kinh cấp tiểu học và THCS

Khu vực sân  Điền kinh

 

 - Đẩy gậy cấp THCS

Khu vực Trung  tâm TDTT

 

Buổi chiều

13 giờ 30 -

17 giờ 30

 - Cầu lông THCS (2 lứa tuổi); Cầu lông THPT

Nhà thi đấu TDTT

 

 - Điền kinh cấp THPT

Khu vực sân  Điền kinh

 

 - Đẩy gậy cấp THCS

Khu vực Trung  tâm TDTT

 

 - Võ Cổ truyền; VOVINAM

Cơ sở 3, Trường  Đại học Tân Trào

 

03/12/2020

Buổi sáng

 

7 giờ 30 -

11 giờ 30

 - Cầu lông THPT

Nhà thi đấu TDTT

 

 - Điền kinh cấp THPT

Khu vực sân  Điền kinh

 

 - Đẩy gậy cấp THCS và THPT 

Khu vực Trung  tâm TDTT

 

 - Võ Cổ truyền; VOVINAM

Cơ sở 3, Trường  Đại học Tân Trào

 

Buổi chiều

13 giờ 30 -

17 giờ 30

 - Cầu lông THPT

Nhà thi đấu TDTT

 

 - Đẩy gậy cấp THPT

Khu vực Trung  tâm TDTT

 

 - Điền kinh cấp THPT

Khu vực sân  Điền kinh

 

 - Võ Cổ truyền; VOVINAM

Cơ sở 3, Trường  Đại học Tân Trào

 

04/12/2020

Buổi sáng

 

7 giờ 30 -

11 giờ 30

 - Chung kết đẩy gậy cấp THPT

Khu vực Trung  tâm TDTT

 

Buổi chiều

15 giờ 00

 - Bế mạc Hội khỏe phù đổng toàn   tỉnh lần thứ X, năm 2020

Hội Trường Đại  học Tân Trào

 

Tin và ảnh: CLB Truyền thông