Nghiệm thu mô hình sản phẩm truyền thông thuộc đề tài cấp tỉnh 'Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới'
 
Ngày 25/11/2022, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức nghiệm thu mô hình sản phẩm truyền thông thuộc đề tài “Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới ” do TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào làm Chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi nghiệm thu có các đồng chí: Bùi Minh Hải – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Hiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông; Lê Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học & HTQT, Phòng Đào tạo; Khoa Văn hóa - Du lịch; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ cùng các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài.

Tuyên Quang là mảnh đất giàu tiềm năng du lịch. Từ nhiều năm nay, du lịch luôn được xác định là một mũi nhọn trong phát triển kinh tế của tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: "phát triển du lịch là một trong các lĩnh vực đột phá". Tỉnh cũng đã ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định: “Tăng cường hiệu quả quảng bá xúc tiến du lịch” là một trong “các lĩnh vực ưu tiên đầu tư”. Với mong muốn góp phần từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, năm 2020 Trường ĐH Tân Trào đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện đề tài khoa học “Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới”. Đề tài do TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào làm Chủ nhiệm.

TS. Vũ Quỳnh Loan- chủ nhiệm đề tài đã báo cáo ngắn gọn các mô hình sản phẩm đạt được của đề tài

Tại buổi nghiệm thu, TS. Vũ Quỳnh Loan- chủ nhiệm đề tài đã báo cáo  các mô hình sản phẩm đạt được của đề tài. Theo đó các mô hình sản phẩm gồm có: 01  website, 01 fanpage, 01 kênh youtube, 3  chương trình truyền hình thực tế, 15 video đặc sắc quảng bá về du lịch Tuyên Quang. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã có một số sản phẩm vượt chỉ tiêu gồm: 07 video, nhiều bức ảnh và đặc biệt là 01 demo APP truyền thông du lịch.

Theo nhận xét của các thành viên tham dự buổi nghiệm thu, tất cả sản phẩm đều được đầu tư công phu, hình ảnh đẹp, sắc nét; thu hút người xem; các trang đều đạt được lượt xem và lượt tiếp cận ấn tượng; khối lượng sản phẩm vượt chỉ tiêu so với thuyết minh ban đầu.

Kết luận tại phiên họp nghiệm thu sản phẩm, các thành viên trong Hội đồng thống nhất nghiệm thu mô hình sản phẩm truyền thông thuộc đề tài. Cả mặt số lượng và chất lượng của sản phẩm đều đạt các yêu cầu theo như đăng ký và vượt chỉ tiêu. Các đại biểu đề nghị nhóm thực hiện đề tài tiếp tục rà soát kỹ về nội dung, hình ảnh, để hoàn thiện các sản phẩm.