Tri ân về mái trường Đại học Tân Trào thân yêu
 
"Điều em muốn nói đó chính là trường Đại học Tân Trào không chỉ mang đến cho chúng em một hành trang vững chắc cho quãng đường đời mà còn đưa đến cho chúng em những người đồng hành tuyệt vời luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn cùng chúng em đến bất cứ nơi đâu".

Lý Thị Thiết, lớp QLĐĐ khóa 2016-2020