Trường Đại học Tân Trào dự kiến 04 phương thức xét tuyển năm 2021
 
Phương thức xét tuyển dự kiến năm 2021 của Trường Đại học Tân trào như sau:

+ Phương thức 1: Xét tuyển thẳng ( theo quy định của Bộ GD&ĐT)
+ Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
+ Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT (học bạ)
+ Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và học bạ