Trường Đại học Tân Trào tham dự nội dung thi Xử lý tình huống Sư phạm, Hùng biện và Năng khiếu khối không đào tạo giáo viên tại Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ I, năm 2020
 
Từ chiều và tối ngày 12/11/2020 Hội thi tiếp tục nội dung thi Xử lý tình huống Sư phạm, Hùng biện và Năng khiếu khối không đào tạo giáo viên.

Nội dung thi Xử lý tình huống Sư phạm khối không đào tạo giáo viên, Trường Đại học Tân Trào gặp đội thi Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Hùng Vương (lượt thi 3). Vị trí đội thi Trường Đại học Tân Trào ở vị trí số 1.

Mỗi đội thi đưa ra tình huống thể hiện qua video được chiếu trên màn hình chính ở Hội trường lớn. Qua phần Xử lý tình huống, mỗi đội đã đưa ra được những câu trả lời khéo léo, phù hợp, đúng nội dung.

Sau nội dung thi Xử lý tình huống Sư phạm là phần thi Hùng biện - Năng khiếu của cá nhân ở khối không đào tạo giáo viên.

Mở đầu cho phần thi của Nhóm 1 là bài hùng biện của Giảng viên Hoàng Anh Đào (Giảng viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh) với chủ đề “Hội nhập quốc tế trong giáo dục Đại học”. Phần thi nêu ra được vai trò quan trọng của hội nhập quốc tế trong giáo dục Đại học, những bất cập và đã đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học hiện nay. Với giọng điệu hùng hồn, phong thái tự tin, phần thi hùng biện đã giới thiệu đến Hội thi hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Tân Trào với các Trường trong khu vực Đông Nam Á. Với triết lý giáo dục: “Chất lượng - phát triển bền vững - hội nhập”, Trường Đại học Tân Trào sẽ luôn là một môi trường nghiên cứu khoa học, giảng dạy đạt chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới.

Mở đầu cho nội dung thi Năng khiếu của nhóm 3, Giảng viên Hà Thúy Mai (Khoa Văn hóa – Du lịch) mang đến Hội thi bài hát “Tự nguyện” cùng với đội múa phụ họa của Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường Đại học Tân Trào hết sức ấn tượng trong hội thi. 

Kết thúc ngày thi thứ hai, tất cả Đoàn thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ I, năm 2020 diễn ra thành công. 

Theo kế hoạch, ngày mai Hội thi tiếp tục diễn ra với nội dung Hùng biện - Năng khiếu cá nhân ở khối đào tạo giáo viên. Chúc đội thi Trường Đại học Tân Trào tiếp tục bình tĩnh, tự tin tham gia vào các phần thi còn lại.

(Tiếp theo)

Tin bài - ảnh: TT Thông tin và Thư viện