CLB Nghiên Cứu Trẻ tham gia Hội thảo: “Vai trò của trường đại học địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng”
 
Chiều ngày 15/11/2021, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội thảo: “Vai trò của trường đại học địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các thành viên của CLB Nghiên Cứu Trẻ - Trường Đại học Tân Trào đã tham gia Hội thảo.

CLB Nghiên Cứu Trẻ tham dự Hội thảo 

Tại hội thảo, các nhà khoa học thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, các sở, ngành của tỉnh và một số trường đại học trong cả nước đã tham góp nhiều ý kiến, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo để giúp các trường đại học địa phương ngày càng đóng góp và khẳng định vai trò trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội không chỉ tại địa phương mà còn cả ở cấp vùng miền, quốc gia trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay.

Qua buổi tham dự Hội thảo, các thành viên trong CLB Nghiên Cứu Trẻ đã nắm bắt thêm thông tin từ thực tiễn đang diễn ra tại các trường đại học địa phương hiện nay, thực trạng đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học địa phương, các cơ hội và thách thức đặt ra cho sinh viên thời đại 4.0. Từ đó định hướng cho bản thân mục tiêu phát triển để góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng.

CLB Nghiên Cứu Trẻ