Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kì I năm học 2022 - 2023
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số:806/QĐ-ĐHTTr ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

     I. Sinh viên được miễn học phí:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

Khóa

1

Hoàng Thị Ly Diệu

27/02/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán B

2019-2023

2

Hoàng Thị Lan

07/10/2001

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán B

2019-2023

3

Nguyễn Thị Kim Oanh

01/07/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

4

Chẩu Thị Hương

22/03/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

5

Chu Văn Thanh

26/02/2002

Dao

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

6

Hoàng Thị Yến

24/01/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

7

Phù Thị Hoài

17/09/2003

Pà Thẻn

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán

2021-2025

8

La Thị Thùy

21/01/2003

Cao Lan

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán

2021-2025

9

Ma Thị Khánh Hiền

21/09/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2021-2025

10

Trần Thị Thanh Thanh

07/02/2002

Kinh

Con TB

ĐH Kế toán

2021-2025

11

Hoàng Trung Thành

06/01/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH KT NN

2021-2025

12

Quan Thị Liễu

07/01/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2019-2023

13

Trần Thị Thu Phương

21/04/2001

Cao Lan

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2019-2023

14

Ma Văn Dưỡng

11/03/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2021-2025

15

Ma Thị Thanh Mai

10/03/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

16

Hỏa Thị Thảo

13/03/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

17

Ma Thị Huyền

18/07/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

18

Nguyễn Thị Hoài Thu

27/01/2000

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

19

Nông Hà Trang

03/03/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

20

Ma Thị Hồng Thắm

24/11/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

21

Lèo Thị Hằng

18/05/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

22

Nông Thị Lê

20/03/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

23

Hà Thị Thu Hiền

12/01/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

24

Hoàng Tố Hải

19/10/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

25

Lý Thị Nhung

10/08/2003

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng B

2021-2025

26

Hứa Văn Khanh

06/01/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng B

2021-2025

27

Lâm Thị Hồng Giang

03/12/2003

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Dược

2021-2026

28

Tạ Vân Điệp

14/02/2003

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Dược

2021-2026

29

Tạ Văn Khánh

22/01/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH CNTT

2020-2024

30

Đỗ Văn Quý

15/03/2001

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH CNTT

2020-2024

31

Dương Văn Phúc

04/10/2003

Pà Thẻn

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

32

Chẩu Văn Tuấn

27/05/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2021-2025

33

Lý Văn Thành

29/01/1998

Mông

Hộ cận nghèo

ĐH CNTT

2021-2025

34

Nguyễn Dương Thùy Trang

17/12/2002

Kinh

Mồ côi

ĐH QTDVDLLH

2020-2024

35

Thào A Páo

20/05/2003

H'mông

Hộ nghèo

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

36

Thào A Kho

09/03/2003

H'mông

Hộ nghèo

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

        

 

  II. Sinh viên được giảm 70% học phí:

 

1

Sùng Thị Theo

16/03/2001

Nùng

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2019-2023

2

Ma Thành Anh Tâm

09/06/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2019-2023

3

Quan Nguyễn Bảo Huy

21/01/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2019-2023

4

Hoàng Văn Thao

27/07/2002

Giấy

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2020-2024

5

Ngô Hương Trà

03/08/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2021-2025

6

Đặng Thị Kim Dân

09/11/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

7

Ma Thị Thu Sinh

01/01/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

8

Bàn Thúy Nga

23/05/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

9

Lục Thị Hồng Nhung

14/10/2002

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Dược

2020-2024

10

Chẩu Thị Giang

23/11/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

11

Triệu Thị Tâm

04/10/1995

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

12

Gia Thị Ly

02/12/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

13

Lý Hoàng Anh Tuấn

06/09/2001

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

14

Hoàng Kiều Khánh

27/06/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

15

Đỗ Thị Mỹ Linh

22/08/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

16

Hoàng Thị Loan

08/04/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

17

Ma Thị Thoan

02/03/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

18

Nguyễn Thị Hồng Gấm

10/02/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

19

Phạm Đức Mạnh

04/05/2003

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

20

Hoàng Thị Vinh Đào

28/02/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

21

Tho Văn Chung

01/11/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

22

Quan Thanh Tâm

02/10/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng B

2021-2025

23

Hoàng Văn Hà

27/10/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng B

2021-2025

24

Ma Thị Trung Hậu

14/08/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng B

2021-2025

25

Ma Thị Thủy Trang

18/04/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

26

Hoàng Văn Quyền

25/12/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

27

Lý Đức Bảo

21/07/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

28

Triệu Hữu Toàn

07/04/2001

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

29

Nguyễn Văn Kín

11/11/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

30

Ma Công Giang

09/12/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

31

Nguyễn Ngọc Hùng

20/09/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

32

Ma Khánh Tùng

06/02/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

33

Ma Đình Tuấn Anh

28/04/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

34

Lý Thành Long

17/09/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

35

Lục Văn Viễn

08/01/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

36

Lý Thị Huệ

03/03/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

37

Phạm Hoàng Phương Linh

04/11/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

38

Tề Trung Hiếu

01/11/1997

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

39

Trần Linh Chi

22/12/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

40

Mai Bá Bằng

13/01/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH LLCT

2021-2025

41

Nguyễn Bá Đạt

24/12/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH KTNN

2020-2024

           III. Sinh viên được giảm 50% học phí:

 

1

Dương Thị Diễm Quỳnh

9/21/2002

Kinh

Con người TNLĐ hưởng trợ cấp

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

(Ấn định danh sách gồm có 78 sinh viên)