Thư mời viết bài hội thảo quốc tế lần thứ hai ‘’Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh 2nd CIEMB 2019’’
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây