Chúng ta đang sống trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử. Tháng năm gợi cho chúng ta nhớ về Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế giới - Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020),xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh Cuốn sách: "79 mùa xuân Hồ Chí Minh" - Tác giả Bá Ngọc

Khi tôi 18

Tài liệu miễn phí tại thư viện UTE

Hiện nay, Thư viện UTE đã chia sẽ đọc toàn văn nguồn tài liệu nội sinh UTE - CSDL Đồ án tốt nghiệp, Luận văn, Luận án, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Kỷ yếu hội thảo,.. trên hệ thống STINET

Trang 1234