Chúng ta đang sống trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử. Tháng năm gợi cho chúng ta nhớ về Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế giới - Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020),xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh Cuốn sách: "79 mùa xuân Hồ Chí Minh" - Tác giả Bá Ngọc

Tài liệu miễn phí tại thư viện UTE

Hiện nay, Thư viện UTE đã chia sẽ đọc toàn văn nguồn tài liệu nội sinh UTE - CSDL Đồ án tốt nghiệp, Luận văn, Luận án, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Kỷ yếu hội thảo,.. trên hệ thống STINET

Trang 123