Thẩm định chương trình Sư phạm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
 
Chiều ngày 20 tháng 3 năm 2021, chương trình đào tạo Sư phạm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của Trường Đại học Tân Trào đã được Hội đồng tiến hành họp thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Tham dự buổi thẩm định chương trình đào tạo Sư phạm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gồm: Thành viên Hội đồng thẩm định, thành viên tổ soạn thảo, lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản, Phòng Đào tạo.

(Các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp)

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức theo đúng các quy định hiện hành của Bộ giáo dục & đào tạo. Nhà trường đã mời PGS.TS. Vũ Lan Anh, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội - Chủ tịch hội đồng; TS. Trần Vũ Phương, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào -Ủy viên, Thư ký HĐ; TS. Nguyễn Thị Quý, chuyên viên Vụ giáo dục Trung học Bộ GD & ĐT- Phản biện 1; TS. Phạm Thanh Nga, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội - Phản biện 2.  Thành viên hội đồng đều là các Nhà giáo, nhà khoa học có kinh nghiệm xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoạt động trải nghiệm; đại diện đơn vị sử dụng lao động có kinh nghiệm thực tiễn thuộc lĩnh vực của chương trình đào tạo là ThS. Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Phù Lưu tham gia hội đồng thẩm định.

(Hội đồng thẩm định nhận xét chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp)

Sau 3h làm việc nghiêm túc, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã có những ý kiến khách quan, khoa học đánh giá những thành công trong việc xây dựng Chương trình đào tạo và góp ý, gợi ý với tổ soạn chương trình những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi trình Bộ GD&ĐT phê duyệt. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn đầu ra, định hướng ứng dụng nghề nghiệp, định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp…; các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đảm bảo yêu cầu của chương trình Sư phạm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

(Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm với tổ soạn thảo chương trình)

Tại phiên họp, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu nhất trí thông qua chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên.

 

Tin bài và ảnh: Ban Truyền thông