Thẩm định thành công chương trình Sư phạm Lịch sử - Địa lý
 
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại phòng 405 - nhà Hiệu bộ, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định chương trình đào tạo Sư phạm Lịch sử - Địa lý, trình độ Đại học chính quy, Trường Đại học Tân Trào.

Tham dự buổi thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTTr ngày 12/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, thành viên tổ soạn thảo chương trình, đại diện lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản, Phòng Đào tạo.

Hội đồng thẩm định chương trinh Sư phạm Lịch Sử - Địa lý gồm 05 thành viên:

1. PGS.TS. Nguyễn Phương Liên, Trưởng Khoa Địa lí, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên - Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS.TS. Hà Thị Thu Thuỷ, Viện trưởng Viện KHXH & NVMN, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên- Phản biện

3. TS. Đỗ Thị Vân Hương, Trưởng bộ môn Địa lí, Trường Đại học Khoa học - Phản biện

4. TS. TS. Vũ Vân Anh, Trưởng bộ môn Địa lí VN&TG, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên - Ủy viên, Thư ký HĐ.

5. ThS. Lê Thu Thảo, Hiệu trưởng, Trường THCS Bình Xa - Ủy viên

(PGS.TS. Nguyễn Phương Liên, Trưởng Khoa Địa lí, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên - Chủ tịch Hội đồng)

Được sự ủng hộ của Lãnh đạo Trường trong việc mở mã ngành mới đáp ứng nhu cầu của xã hội, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản, sự đồng hành của Phòng Đào tạo, sự hỗ trợ của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và các đồng nghiệp Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch Sử - Địa lý đã được xây dựng thành công. Đại diện cho tổ soạn thảo, TS. Phan Thị Hồng Nhung đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình đào tạo và quá trình xây dựng chương trình để hội đồng đánh giá, nhận xét.

(Thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét về Chương trình)

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch Sử - Địa lý được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cũng như định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp; mục tiêu và kết cấu chương trình phù hợp, nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu đề ra và phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Tân Trào đảm bảo phục vụ đào tạo ngành Sư phạm Lịch Sử - Địa lý. Hội đồng Thẩm định đã bỏ phiếu thông qua chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch Sử - Địa lý.

(Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm với tổ soạn thảo chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch Sử - Địa lý)

Tin bài và ảnh: Ban Truyền thông