Trường Đại học Tân Trào thẩm định thành công chương trình Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2021, chương trình đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên đã được Hội đồng thẩm định bỏ phiếu nhất trí thông qua chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Thành phẩn tham dự buổi thẩm định chương trình đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên gồm: Thành viên Hội đồng thẩm định, tổ soạn thảo, lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản, Phòng Đào tạo.

(TS. Đỗ Công Ba, Thư ký Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định)

Hội đồng thẩm định gồm 05 thành viên:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền Lan, Trưởng Khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên - Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Thụ, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - Phản biện

3. TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng Khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên - Phản biện

4. TS. Đỗ Công Ba, Giảng viên, Trường ĐH Tân Trào - Ủy viên,Thư ký HĐ

5. ThS. Bùi Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Thái Bình - Ủy viên

(Các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên)

Đại diện tổ soạn thảo, TS. Cao Tuấn Anh đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình đào tạo và quá trình xây dựng chương trình. Sau gần 3 tháng nỗ lực làm việc dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, sự tư vấn giúp đỡ tận tình của Phòng Đào tạo, Lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản, sự hỗ trợ phối hợp của các khoa, các phòng ban, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và các đồng nghiệp trong Khoa Khoa học cơ bản, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các thành viên trong tổ soạn thảo, Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên đã được xây dựng và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các nhà khoa học, các nhà quản lý doanh nghiệp, các thầy cô giáo.

(TS. Cao Tuấn Anh trình bày nội dung báo cáo chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên)

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra theo năng lực, định hướng ứng dụng nghề nghiệp của người tốt nghiệp cũng như định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp; thời gian đào tạo cho ngành là 4 năm, trình độ Đại học, hệ chính qui, mục tiêu và kết cấu chương trình phù hợp, nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu đề ra và phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đảm bảo yêu cầu của chương trình.

(Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm với tổ soạn thảo chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên)

Tại phiên họp, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu nhất trí thông qua chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên của Trường Đại học Tân Trào.

Tin bài và ảnh: Ban Truyền thông