Nghiên Cứu Sinh Nguyễn Văn Giáp bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Khoa học môi trường
 
Ngày 29/01/2021, tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Giáp (Giám đốc Trung tâm Thực hành thực nghiệm và Chuyển giao KHCN - Trường Đại học Tân Trào) đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Khoa học môi trường với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính và đề xuất giải pháp thích ứng vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang". Mã số: 9.44.03.01

Dự buổi bảo vệ có đại biểu, lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, các nhà khoa học là thành viên Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ, người hướng dẫn khoa học; đoàn Trường Đại học Tân Trào có TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên. Tham dự buổi lễ còn có các thành viên trong gia đình.

Phản biện, đánh giá luận án có Hội đồng chấm Luận án là các nhà khoa học có uy tín tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên. Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Đỗ Thị Lan và TS. Phạm Mạnh Cường.

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Giáp

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Giáp bảo vệ Luận án Tiến sĩ

Hội đồng phản biện Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Giáp

Công trình nghiên cứu của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Giáp được thực hiện nghiêm túc dưới sự hướng dẫn khoa học của  PGS.TS. Đỗ Thị Lan và TS. Phạm Mạnh Cường, Luận án đã có những đóng góp mới:

- Đề tài luận án đã điều tra, thu thập được các số liệu, dữ liệu để tổng hợp, phân tích, đánh giá được các xu hướng của khí hậu biến đổi và tác động của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính (lúa, ngô, lạc) của vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương.

- Đã phân tích, đánh giá được diễn biến về thời vụ, thời gian sinh trưởng, năng suất đối với một số cây trồng chính vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương qua các kịch bản BĐKH.

- Đã đề xuất được một số giải pháp về giống và kỹ thuật cho cây lúa, ngô và lạc thích ứng với điều kiện khí hậu biến đổi góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Hội đồng chấm luận án đánh giá Luận án là công trình khoa học độc lập và công phu, nghiêm túc, thực hiện được mục đích và nhiệm vụ đặt ra. Luận án đáp ứng đầy đủ về nội dung và hình thức là một Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường. 

Hội đồng nhất trí với 7/7 phiếu tán thành về việc công nhận trình độ và cấp Bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinhNguyễn Văn Giáp.

TS. Nguyễn Khải Hoàn và TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào cùng đồng nghiệp chúc mừng  thành công của Nghiên cứu sinh

Tin bài và ảnh: Ban truyền thông