Trường Đại học Tân Trào chuẩn bị sẵn sàng cho đợt kiểm định chính thức chất lượng chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán trình độ đại học
 
Theo Biên bản khảo sát sơ bộ ký ngày 25/4/2021 giữa PGS.TS Trần Thị Hà - Nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài và PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, đợt khảo sát chính thức chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào sẽ diễn ra từ ngày 6/5 đến ngày 12/5/2021.

Để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức chương trình đào tạo đối với 03 ngành đại học chính quy: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Tân Trào đang gấp rút hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, minh chứng sẵn sàng cho đợt kiểm đinh sắp tới.

Việc hoàn thành kiểm định chất lượng chương trình giáo dục sẽ giúp Nhà trường định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động giáo dục; Đây cũng là dịp Nhà trường xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động theo một chuẩn mực nhất định; Hoàn thành kiểm định là lời tuyên bố chắc chắn tới các bên liên quan về hiện trạng chất lượng của trường, xây dựng uy tín, khẳng định vị thế giáo dục của Trường trước toàn xã hội và tạo cơ sở xây dựng văn hoá chất lượng cho các cơ sở giáo dục Đại học.

Lãnh đạo Trường và các nhóm chuyên trách đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, minh chứng 

TQU Media