Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Tân Trào
 
Ngày 23/4/2021, Đoàn đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã tiến hành Khảo sát Sơ bộ nhằm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá của Bộ GD&ĐT chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.

Đoàn Khảo sát Sơ bộ có PGS.TS Trần Thị Hà - Nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài; ThS. Đinh Tuấn Dũng - Thư ký đoàn; Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh - Cán bộ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. 

Trực tiếp làm việc với Đoàn có PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó Hiệu trưởng; TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng; Hội đồng Tự đánh giá và thành viên các nhóm viết báo cáo cùng đại diện các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc Nhà trường.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành kiểm tra các khâu, quy trình tự đánh giá chương trình, kết quả việc thực hiện các minh chứng, thăm một số địa điểm và các cơ sở vật chất chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. Hội đồng tự đánh giá Nhà trường và đoàn đánh giá đã trao đổi, thống nhất về các yêu cầu minh chứng cần bổ sung, số lượng, thành phần các đối tượng cần phỏng vấn và kế hoạch về đợt khảo sát chính thức sắp tới.

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra hồ sơ minh chứng 

Trong phiên làm việc thứ hai,  PGS.TS Trần Thị Hà - Nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài đã sơ lược tóm tắt quá trình kiểm định chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo và giới thiệu các thành viên trong Đoàn chuyên gia sẽ đảm nhận đánh giá chính thức chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào; Quy trình đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường tuân thủ triệt để hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua khảo sát sơ bộ, PGS.TS Trần Thị Hà đã chỉ ra một số nhiệm vụ cụ thể Nhà trường cần bổ sung và hoàn thiện các minh chứng theo đúng chuẩn theo các tiêu chí. 

PGS.TS Trần Thị Hà - Nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài phát biểu trong phiên làm việc thứ hai 

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ lời cám ơn đoàn đánh giá ngoài đã tới làm việc tại Trường, Phó giáo sư cũng giới thiệu khái quát công tác chỉ đạo, quy trình tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán trình độ đại học của Nhà trường; trong thời gian tới Nhà trường sẽ tập trung để hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của Đoàn, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức.

 PGS.TS Trần Thị Hà - Trưởng đoàn đánh giá ngoài cùng PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào đã ký Biên bản khảo sát sơ bộ

Sau phiên khảo sát sơ bộ, PGS.TS Trần Thị Hà - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài cùng PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào đã ký Biên bản ghi nhớ khảo sát sơ bộ của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào. Biên bản xác nhận Nhà trường đã hoàn thành khảo sát sơ bộ và thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường sẽ diễn ra từ ngày 6/5 đến ngày12/5/2021. 

TQU Media