Trường Đại học Tân Trào vinh danh 11 Tiến sĩ năm 2021
 
Phát huy truyền thống vinh danh người hiền tài, Ngày 20/11/2021 Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Lễ Vinh danh Tiến sĩ lần thứ VI với 11 Tân Tiến sĩ ở các chuyên ngành khác nhau.

Mỗi Tiến sĩ bảo vệ thành công Luận án cấp Nhà nước trở về công tác tại trường đều là một hạt nhân tạo dựng uy tín vững vàng cho Trường Đại học Tân Trào; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng, đóng góp vai trò to lớn trong sự phát triển chung của Nhà trường.

Xin giới thiệu 11 Tân Tiến sĩ của trường Đại học Tân Trào đã được vinh danh vào một ngày rất có ý nghĩa - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021.

1. TS. Hoàng Thị Trang

Ngày 26/11/2020 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Hoàng Thị Trang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam với đề tài "Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo thực hiện Đại đoàn kết dân tộc từ năm 1996 đến năm 2015".

                              

2. TS. Hoàng Thị Lệ Thương

Ngày 10/12/2020 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, TS. Hoàng Thị Lệ Thương đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học (Vi sinh vật học) với đề tài "Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm men sản xuất brandy từ quả dứa Queen".

                                

3. TS. Lê Anh Nhật

Ngày 29/12/2020 tại Trường Đại học Hữu nghị các dân tộc Liên bang Nga, NCS Lê Anh Nhật đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Mô hình toán học, phương pháp số và tổ hợp chương trình với đề tài "Mô hình số của sóng spin phi tuyến trong cấu trúc graphen".

                            

4. TS. Hà Thị Chuyên

Ngày 19/01/2021, tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, TS. Hà Thị Chuyên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam với đề tài "So sánh trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao dân tộc Tày".

                                                    

5. TS. Vũ Thị Hương

Ngày 29/01/2021 tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, TS. Vũ Thị Hương đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam với đề tài "Đặc điểm từ ngữ chỉ sự vật trong ca khúc tiếng Việt dành cho thiếu nhi".

                            

6. TS. Nguyễn Văn Giáp

Ngày 29/01/2021, tại Trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên, TS. Nguyễn Văn Giáp đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính và đề xuất giải pháp thích ứng vùng lưu vực sông Phó Đáy, tỉnh Tuyên Quang".

                           

7. TS. Trần Xuân Bộ

Ngày 17/4/2021, tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2, TS. Trần Xuân Bộ đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục tiểu học với đề tài "Rèn luyện kỹ năng dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học theo tiếp cận học hợp tác". 

                          

8. TS. Trịnh Phương Ngọc

19/6/2021  tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, NCS Trịnh Phương Ngọc đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành  Khoa học môi trường với đề tài "Nghiên cứu, đề xuất định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên bauxite Tây Nguyên".

                            

9. TS. Trần Quang Huy

Ngày 19/6/2021 tại Học viện Chính trị-Bộ Quốc phòng, TS. Trần Quang Huy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử với đề tài "Vai trò nhân tố chủ quan trong phát huy di sản văn hóa ở Tuyên Quang hiện nay".

                          

10. TS. Vũ Quang Thọ

Ngày 11/7/2021 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, TS. Vũ Quang Thọ đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành  Vật lý lý thuyết và vật lý toán với đề tài "Nghiên cứu các đại lượng nhiệt động của vật liệu trong lý thuyết XAFS phi điều hòa".

                            

11. TS. Lê Trung Hiếu

Ngày 3/11/2021, tại Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, TS Lê Trung Hiếu đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán với đề tài “Phát triển năng lực dạy học Toán cho giáo viên tiểu học theo hướng dạy học tích hợp” .